Tư vấn trực tuyến

Giúp bạn tìm hiểu và lựa chọn hình thức định cư phù hợp với nhu cầu!
Kiểm tra ngay

Lộ trình nộp hồ sơ xin VISA

Ngay khi nhận được thông tin đầy đủ của khách hàng, chúng tôi xem xét, đánh giá hồ sơ xem diện Visa nào phù hợp nhất cho trường hợp của khách hàng.
 • 1
  Tư vấn chuẩn bị giấy tờ

  Thời gian tư vấn chuẩn bị giấy tờ để nộp đơn xin bảo lãnh tiểu bang khoảng 1 tháng

 • 2
  Chờ tiểu bang trả lời

  Tiểu bang sẽ trả lời trong vòng 4-6 tuần sau khi nộp đơn.

 • 3
  Hoàn tất giấy tờ xin Visa

  Sau khi tiểu bang cấp EOI, Khách hàng có 60 ngày để hoàn tất giấy tờ xin Visa.

Thời gian tư vấn chuẩn bị giấy tờ để xin Visa khoảng 3 tháng (diễn ra trong quá trình xin bảo lãnh tiểu bang và 60 ngày sau khi nhận được EOI)
 • 4
  Được cấp Bridging Visa (Visa chờ)

  Khi nộp đơn xin Visa nếu Khách hàng có mặt nộp tại Úc sẽ được cấp Bridging Visa (Visa chờ)

 • 5
  Chờ bộ Di Trú trả lời

  Bộ Di Trú sẽ trả lời Visa 188A/ 188B/ 188C/ 132 sau 12-18 tháng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Khách hàng trả lời Bộ Di Trú nếu có thêm câu hỏi từ Bộ Di Trú trong quá trình xét hồ sơ.

 • 6
  Khám sức khỏe, Chờ cấp Visa

  Sau khi được Bộ Di Trú chấp thuận. Khách hàng tiến hành Khám sức khỏe, Chờ cấp Visa, Và cuối cùng sang Úc tiến hành đầu tư kinh doanh

Liên hệ ngay để nhận tư vấn miễn phí